Services

Ad

CoaxMed RF superficial and deep volume 60 minutes

Price: £90

BOOK

About

TERMOLIFTING TWARZY:

Widoczna redukcja bruzd wargowo-nosowych i zmarszczek. Wyraźna poprawa owalu twarzy.

CoaxMed jest spektakularnym zabiegiem odmładzającym o udowodnionych klinicznie rezultatach. W efekcie nieinwazyjnego zabiegu skóra zostanie widocznie napięta, zmarszczki wypełnione, a kontury twarzy podniesione. Nie bez powodów aparat CoaxMed jest nazywany przez jego użytkowników sprawcą rewolucji estetycznej!

Zabieg polecany jest osobom dotkniętym poluźnieniem i zwiotczeniem skóry, które chciałaby się poddać liftingowi twarzy. Zabieg CoaxMed zaleca się stosować także prewencyjnie, dla opóźnienia widocznych skutków upływającego czasu. CoaxMed gwarantuje trwałe rezultaty w postaci znacznego napięcia, wygładzenia i ujędrnienia skóry oraz zwiększenia jej gęstości, unikając metod inwazyjnych.

W efekcie zabiegów CoaxMed Klient otrzymuje następujące rezultaty:

 • lifting górnej powieki oraz napięcie skóry czoła,
 • pogrubienie skóry w okolicy oka, likwidacja linii oraz minimalizacja zmarszczek w okolicy oka, lifting górnej części policzków,
 • napięcie skóry oraz zmniejszenie porów w obrębie środkowej części policzków,
 • zmniejszenie zwiotczenia wzdłuż linii szczęki, podniesienie konturów twarzy,
 • naprężenie skóry szyi oraz minimalizacja ilości i głębokości zmarszczek na szyi,
 • restrukturyzacja dekoltu

Skóra po zabiegu jest widocznie napięta, młodsza, gładsza, a jej koloryt jest pięknie wyrównany.

*****************************************************

The best face fractional radiofrequency RF in the world.

Visible reduction of nasolabial folds and wrinkles. A clear improvement in the face oval.

CoaxMed is a spectacular rejuvenating treatment with clinically proven results. As a result of the non-invasive treatment, the skin will be visibly taut, the wrinkles will be filled and the contours of the face will be raised. There are reasons why the CoaxMed device is called by its users the creator of the aesthetic revolution!

CoaxMed is recommended for a people affected by loosening and sagging skin who would like to undergo a facelift. The CoaxMed treatment is also recommended to be used preventively to delay the visible effects of the passing time. CoaxMed guarantees lasting results in the form of significant tension, smoothing and firming the skin and increasing its density, avoiding invasive methods.

As a result of CoaxMed treatments, the client receives the following results:

 • lifting of the upper eyelid and forehead skin tension,
 • thickening of the skin around the eye, elimination of lines and minimization of wrinkles around the eye, lifting of the upper part of the cheeks,
 • skin tightness and reduction of pores in the middle of the cheeks,
 • reduction of sagging along the jawline, lifting the contours of the face,
 • neck skin tightening and minimization of the number and depth of wrinkles on the neck,
 • neckline restructuring.

After the treatment, the skin is visibly taut, younger, smoother, and its colour is beautifully even.